Duhovno izpopolnjevanje priporočam vsem, ki želijo poglobiti svoje vedenje o verstvih, veri in duhovnosti, zlasti krščanski. Program poleg bogatega teoretičnega znanja in praktičnih vaj nudi možnosti za pogovore in izmenjavo izkušenj duhovnega življenja med udeleženci, ki so različnih starosti, iz različnih stanov in poklicev. Najpomembnejše spoznanje, do katerega sem prišel v tem programu, je to, da je krščanstvo izredno bogato in raznoliko pa hkrati univerzalno; da je zelo konkretno in materialno, a nadvse globoko in mistično; ter da so Jezusove besede aktualne tudi po dva tisoč letih in da človeka stalno izzivajo. (Mario)

Že od nekdaj me navdušuje, kako ustvarjalen je Gospod pri izkazovanju svoje ljubezni do posameznika in kako različno na to ljubezen odgovarjamo ljudje. Mojo željo po boljšem poznavanju tega področja je izpolnil program Duhovno izpopolnjevanje. Znanje, ki nam ga posredujejo odlični predavatelji, je podkrepljeno z izkušnjami vsestransko bogatih sošolcev ter poglobljeno z branjem literature in izpolnjevanjem drugih domačih obveznosti. Posebna poslastica so duhovni vikendi, ki nas pripravljajo za konkretno pomoč posameznikom in skupinam pri uvajanju v duhovno življenje. Program mi odpira nova, do zdaj le slutena obzorja. Čeprav je za menoj šele polovica predavanj, že lahko  uživam njegove sadove tako na področju osebne duhovne rasti, kakor tudi pri razumevanju širših družbenih vprašanj in sprejemanju duhovnih izkustev posameznikov. Pridobljena znanja pa mi pomagajo živeti krščanstvo sredi današnjega zahtevnega sveta, v katerem moramo žal kristjani svojo vero znati tudi braniti. (Sonja)

Ker me je vsebina programa zelo zanimala, sem odgnala pomisleke in se vpisala. V času predavanj mi je bilo včasih tudi težko, ker se mi je zdelo, da je to preveč zame, vendar so ti pomisleki kmalu minili. Vsebine so raznolike in mi dajejo širino in temelj, na katerega bom lahko gradila. Predavanja so zanimiva in profesorji iz svoje prakse z nami delijo razne primere, izkušnje in seveda svoje bogato znanje. Jaz imam še posebej rada praktične vaje, ki smo jih preizkušali dva vikenda. Tekom predavanj so se mi začela odpirati nova obzorja, marsikaj vidim drugače, marsikaj lažje razumem. Študij mi pomaga pri duhovni rasti in hkrati se usposabljam za praktično pomoč pri duhovni rasti drugih. Naša skupina je v tem letu stkala tudi medsebojne vezi, kar nas dodatno bogati. (Bojana)

Vpisala sem se, ker me je pritegnil naslov študijskega programa. Po letih intenzivnega dela v apostolatu, ko ni bilo veliko časa za širitev in poglobitev teoloških temeljev duhovnega izkustva, mi je letošnja izkušnja »študentskega« življenja zares dragocena. Vrednost vidim v tem, da lahko življenjske duhovne izkušnje bolj povežem med seboj, razumem in prepoznam smeri svoje duhovne poglobitve, se bolj zavem potez svoje duhovnosti, obnovim znanje o duhovnosti in ga poglobim z novimi vidiki. Prednost je tudi v tem, da mi ni potrebno hoditi v tujino. (s. Metka)

Študijski program Duhovno izpopolnjevanje, ki ga izvaja Teološka fakulteta, je pritegnil mojo pozornost že v prvem letu izvajanja. Žal se ga takrat nisem mogel udeležiti. V letošnjem akademskem letu pa me je Sveti Duh spet »nagovoril« k razmišljanju o vpisu. Po spletu okoliščin, ki so potrdile, da je moja odločitev skladna z Božjo voljo, sem se tudi vpisal. Zelo me je nagovarjala vsebina, ki je bila razvidna iz objavljenega predmetnika. Malo pa sem se bal, kako bo študijska obremenitev vplivala na moje življenje, saj je obveznosti v šestčlanski družini, v kateri je eden od staršev že izredni študent, kar obilo. Danes, po skoraj zaključenem prvem akademskem letu, lahko mirno zapišem, da sem nad študijem navdušen. Glede časovne obremenitve bi rekel, da en dan v tednu ni pretirana odsotnost v družini, je pa vsebina do sedaj poslušanega to nagradila. Kar precej sredinih večerov sva z ženo po mojem prihodu domov še podaljšala, ko sem ji posredoval, kar sem zanimivega slišal. Lahko bi rekel, da je prav moja žena dodatni ‘virtualni’ študent našega programa – (le izpitov ji ni potrebno opravljati). V vsej svoji ‘veličini’ sem študij duhovnosti doživel na našem prvem skupnem študijsko-duhovnem vikendu. Tukaj sem tudi doživel pestro skupinsko dinamiko in občutil duhovno globino vseh soudeležencev študijskega programa – dva župnijska duhovnika, sedem redovnic, šest laikov (tako moški kot tudi ženske zelo različnih poklicev, izobrazbe, stanov in krajev). (Silvester)