Vpis

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/25
RAZPISUJE PROGRAM ZA DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Vpis poteka do 15. 9. 2024

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2024/2025 je potrebno oddati elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL.

Po elektronski prijavi, prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi dokaziliv prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2024 pošljite na naslov:
Teološka fakulteta UL
Poljanjska c. 4
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE«.

Program prinaša poglobljeno znanje s področja sodobne in svetopisemske duhovnosti, duhovnosti cerkvenih očetov, krščanskih Cerkva in sodobnih duhovnih gibanj ter s področja duhovnosti v bogoslužju, literaturi, glasbi in filmu. Seznanja z duhovnostjo duhovnikov, posvečenih oseb, laikov, samskih in poročenih. Velik del programa je posvečen praktičnemu uvajanju v duhovnost.
V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: narediti nekaj več za svojo celostno osebnostno in duhovno rast, poživiti teološko-duhovno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postati osebni duhovni spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske ipd.), postati usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah. V program se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov,  prvo in drugo stopenjskih študijev, izvajal pa se bo v Ljubljani.

Trajanje študija
Študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje obsega en letnik v trajanju dveh študijskih let in obsega 40 kreditnih točk po ECTS.

Šolnina
Šolnina za študijsko leto 2024/2025 je objavljena na spletni strani TEOF.

Vpisni pogoji

V študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti prvo ali drugo stopenjskih študijskih in višješolskih programov. Slednjim lahko Komisija za študijske zadeve UL TEOF določi diferencialne izpite.

Prijava
Kandidati za študij Duhovnega izpopolnjevanja morajo za vpis oddati elektronsko prijavo na spletni strani Teološke fakultete UL.

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi dokaziliv prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2024 pošljite na zgoraj navedeni naslov Teološke fakultete v Ljubljani.

Priloge:

  • overjena potrdila o izobrazbi (diploma),
  • bibliografijo ter morebitne reference, nagrade …

Informativno mesto

Referat za izpopolnjevanje, tel.: (01) 232-56-86, 
referatizp@teof.uni-lj.siana.rozman@teof.uni-lj.si,  
ter na http://www.teof.uni-lj.si.

Vpisna mesta

Ljubljana 30

Vpis
Izbrani kandidati bodo pisno povabljeni k vpisu. Vpis bo izveden do 10. oktobra 2024.