Alumni

Študijski program Duhovno izpopolnjevanje se je začel izvajati leta 2010. Od takrat dalje se je vpisalo od 10 do 15 slušateljev na leto. Vsi, ki so zaključili program, so vključeni med alumne. Zanje se vsako leto organizira  skupno srečanje. Nekateri letniki so se tudi bolj povezali med seboj in se srečujejo. Kdor želi, se lahko  še naprej izobražuje na različnih področjih duhovne pomoči in sodeluje pri  duhovnih programih v okviru Ignacijevega doma duhovnosti ali drugih ustanov.

Srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja v letu 2022

Na našem letnem srečanjuna alumnov smo imeli priložnost prisluhniti javnemu nastopnemu predavanju ddr. Irene Avsenik Nabergoj ob izvolitvi v naziv redne profesorice za področje religiologija in religijska antropologija. Spregovorila je o egiptovskem Jožefu (1 Mz 37–50) v medkulturnem in medreligijskem kontekstu. Zgodbo je še posebej analizirala z vidika čustev. Predavanju (v živo in na daljavo) smo lahko prisluhnili tako alumni programa Duhovno izpopolnjevanje kot redni udeleženci obeh letnikov, navzoča pa sta bila tudi koordinator programa, doc. dr. Ivan Platovnjak in akademik ddr. Jože Krašovec. Predavateljica nam je v preprostem jeziku in ob…

Srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja v letu 2021

Letošnje srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja je bilo v sredo, 24. novembra 2021, ob 17.00 hkrati v živo v učilnici št. 1 na Teološki fakulteti in na daljavo po zoomu. Pozdravu in uvodni molitvi je sledilo predavanje ddr. Stanka Gerjola Duhovnost med individualnostjo in skupnostjo, temu pa pogovor v skupinah, nato poročanje, odmevi in zahvale ter sklepna molitev. Profesor Gerjol je na začetku izpostavil vprašanje, ali je duhovnost bolj čustvena ali bolj razumska. Je preplet, vendar je čustvena razsežnost pomembnejša, saj odločitve sprejemamo bolj čustveno, potem pa jih z razumom utemeljujemo, kajti razum naše odločitve preverja. Drugo vprašanje…

Srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja v letu 2020

V decembru nenavadnega, s pandemijo zaznamovanega leta 2020, smo se na povabilo p. Ivana Platovnjaka zbrali alumni programa Duhovno izpopolnjevanje. Srečali smo se na način, ki je v teh časih običajen: na daljavo prek aplikacije Zoom. Kljub okoliščinam je bilo tudi takšno srečanje zelo dragoceno, vsebinsko bogato in aktualno. Imeli smo namreč priložnost videti, slišati in pozdraviti drug drugega, predvsem pa prisluhniti predavanju izr. prof. dr. Romana Globokarja o povabilu papeža Frančiška k vesoljnemu bratstvu. Papež Frančišek nam je povabilo k bratstvu izrazil prek okrožnice »Fratelli tutti«, ki jo je podpisal oktobra 2020 v Assisiju. Okrožnica sodi na področje…

Tretje letno srečanje udeležencev Duhovnega izpopolnjevanja (2019)

Letno srečanje slušateljev programa Duhovno izpopolnjevanje je potekalo v sredo, 13. novembra 2019. Alumni programa smo se zbrali v avli Teološke fakultete. Veliko veselje je bilo ponovno srečati sošolke in sošolce, s katerimi smo doživeli veliko lepega. Vsi (55 nekdanjih in sedanjih slušateljev) pa je v nadaljevanju z zanimanjem prisluhnilo navdihujočemu predavanju prof. Maksimiljana Matjaža: Kristus nas je osvobodil, da bi ostali svobodni (Gal 5,1). Pavel – svobodni oznanjevalec evangelija. Po predavanju smo v skupinah razmišljali tudi o vprašanju, na kakšen način nas apostol Pavel spodbuja k oznanjevanju evangelija v Cerkvi na Slovenskem….