Špela K.

Čas študija mi je prinesel velik spisek priporočene literature  (nekaj knjig sem uspela prebrati, nekaj jih še čaka na »spisku«), veliko  teološkega znanja, predvsem pa »duhovno gnetenje« v smislu stalnega izpraševanja »Kakšna pa je moja osebna vera?« in “Kako (ali sploh) to odzvanja v mojem povsem konkretnem življenju?” Zame je bil pomembne tudi poudarek, da krščanska duhovnost ni le »sebično« ukvarjanja s samim seboj, ampak je nujno potrebno, da »moja« duhovnost gradi oz. dopolnjuje skupnost.