Mihaela K.

Program zajema več tem iz ključnih področij duhovnosti, teologije, življenja Cerkve, Svetega pisma … Poda znanje in praktične veščine. Odpre razum in pogled. Da novih spoznanj. Je prostor, ki študentu omogoča kritično razmišljanje, razprave, soočanja dejstev in prepričanj, spoštljivega poslušanja, sprejemanja. Študentu ponudi mesto, kjer je upoštevan in sme razmišljati.

Znanje, ki mi ga je omogočil, lahko v praksi koristim na zasebnem, poklicnem in karitativnem področju: natančnejše videnje družbe in današnjega človeka, duhovno spremljanje, pomoč drugim v pogovorih in sami sebi, oris bodočnosti Cerkve (ljudi) in poslanstva, ovrednotenje dela, ki ga opravljam, sprejemanje drugače mislečih in verujočih, potrpežljivost v odnosih in pri poslušanju itd.