Blaž Knez

Prej sem mi je zdelo, da bistvene stvari naše vere poznam. Ob programu duhovnega izpopolnjevanja pa je življenje dobilo popolnoma nove barve, odnos z Bogom je veliko lepši. Napredek predvsem opažam v spremenjenem osebnem doživljanju življenja, ki ga razumem zrelejše. Ljudi vidim jasneje, prostor za odnose pa je postal svobodnejši. Občutek imam, da Jezus zame ni trpel zaman, učinek odrešenosti pa že deluje! Življenje tako postaja znosnejše meni in mojim bližnjim! Vse bližja mi je misel svetega Pavla: »V Njem živim, se gibljem in sem.«