Mojca H. Z.

V študij sem vstopila spontano in sproščeno, brez kakšnih posebnih pričakovanj. Kljub temu me je presenetila njegova dokaj visoka intenziteta. Vendar trud ni bil zaman. Pridobila sem sodobne pristope k razumevanju in dojemanju krščanstva z različnih vidikov (teološki, duhovni, umetnostni, telesni, liturgični, svetopisemski …). Dobila sem različne vpoglede v zgodovino krščanstva.

Zanimiva mi je tudi ugotovitev, koliko različnih pogledov na isto stvar imamo lahko ljudje. Utrdilo se mi je spoznanje, da spol in starost nista ovira za ta študij.