Duhovno spremljanje: namen in vsebina

Duhovno spremljanje je osebna duhovna pomoč kristjanu. Udejanja se znotraj duhovnega pogovora med duhovnim spremljevalcem in spremljancem, ki želi razvijati globlji osebni odnos z Bogom znotraj različnih skupnosti, v katerih želi živeti in delovati v duhu evangelija. Namen duhovnega spremljanja Človek je poklican, da sodeluje z Božjim delovanjem in da vedno bolj celostno sprejme in … Nadaljuj z branjem Duhovno spremljanje: namen in vsebina

Krščanska duhovnost kot žrtvovanje?

Žrtvovanje je navzoče v vseh religijah z različnimi poudarki in oblikami, tudi v krščanstvu. Prav tako pa je navzoče tudi v vseh duhovnostih, ki so pravzaprav živeta religija v vseh razsežnostih človekovega življenja in delovanja. Toda Jezus Kristus je s svojim enkratnim žrtvovanjem samega sebe na križu odpravil vse oblike žrtvovanj, ki so navzoče v … Nadaljuj z branjem Krščanska duhovnost kot žrtvovanje?

Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno

Povzetek: Postmoderno kulturo zaznamuje velika duhovna lakota. Ob tem fenomenu iskanja duhovnosti postavlja avtor prispevka tezo, da religija in kultura zelo vplivata na duhovnost in obratno: tudi duhovnost ima velik vpliv na religijo in na kulturo. Da bi to tezo potrdil, avtor po kratki predstavitvi temeljnih pojmov razišče najprej vpliv religije in kulture na duhovnost … Nadaljuj z branjem Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno

Duhovno spremljanje

s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditeljA Avtor: Ivan Platovnjak DJ Povzetek članka Pričujoča razprava prikaže osrednjo problematiko duhovnega vodstva v vzgoji oseb, ki jo je izpostavil 2. vatikanski koncil, ko je v PC 14 naročil predstojnikom, naj članom »pustijo dolžno svobodo glede zakramenta pokore in duhovnega vodstva«. Tako v prvem delu pokaže … Nadaljuj z branjem Duhovno spremljanje

Izzivi krščanske duhovnosti danes

Povzetek: Kako lahko krščanska duhovnost v današnjem času izziva vsakega človeka in še posebej kristjana? Na to vprašanje avtor odgovarja tako z upoštevanjem različne literature kakor tudi na podlagi ankete, ki jo je izvedel med letošnjimi diplomantkami in diplomanti Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Najprej prikaže, da ima duhovnost velik pomen na človekovi osebni, medosebni … Nadaljuj z branjem Izzivi krščanske duhovnosti danes

Žrtvovanje v krščanski duhovnosti

Večina leksikonov in jezikovnih slovarjev poudarja, da je »praksa« žrtvovanja navzoča v vseh religijah, a z različnimi poudarki in oblikami. V središču krščanstva sta žrtvovanje Jezusa Kristusa in njegovo vstajenje za odrešenje vsakega človeka. Jezus Kristus je s svojim enkratnim žrtvovanjem odpravil vse druge oblike žrtvovanja. Ker je krščanska duhovnost živeta, udejanjena krščanska vera v … Nadaljuj z branjem Žrtvovanje v krščanski duhovnosti