1. Umiritev in uvodna molitev

Ustavim se in se počasi umirim. Naredim znamenje križa in se tako še globlje zavem Božje navzočnosti v sebi in v vsem, kar me obdaja. Prosim za milost Svetega Duha, za dar ganjenosti nad Božjo besedo, ki jo smem sedaj brati, jo poslušati, premišljevati in ji dopustiti, da v meni izoblikuje Kristusa (Gal 4,19), da bom postal usmiljen, kot je nebeški Oče (Lk 6,36). To ga prosim s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Ti si me že rešil, Jezus Kristus, moj Gospod. Iz ljubezni do mene si me rešil. Uči me, prosim, ljubiti te in sprejeti, da si me že odrešil, da lahko nate dam vse svoje križe in živim svobodo življenja s teboj in v tebi.

Prosim za milost, da bi zmogel in znal poslušati od zunaj in od znotraj. Od zunaj besede, ki jih berem, od znotraj občutke in vzgibe, ki se ob tem prebujajo. Počasi začnem prebirati evangeljski odlomek. Besedo za besedo. Vrstico za vrstico. Zrem njega, ki mi to govori.

2. Branje poslušanje: Evangelij po Luku 23,35-43

35 Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji so se norčevali iz njega in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on Božji Mesija in Izvoljenec.« 36 Posmehovali so se mu tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. 37 Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega sebe.« 38 Nad njim je bil tudi napis: »Ta je judovski kralj.«

39 Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: »Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju!« 40 Drugi pa mu je odgovoril in ga grajal: »Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? 41 In midva po pravici, kajti prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni storil nič hudega.« 42 In govoril je: »Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« 43 In on mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«

3. Meditacija – premišljevanje

O slišani Božji besedi sedaj premišljujem. Gledam Jezusa in druge osebe v odlomku. Gledam, kako se Božja beseda dotika mojih misli in občutij, kako mi razodeva Boga ter mene in druge v njem. V pomoč so mi lahko tudi naslednje misli ali vprašanja:

Vzamem si vsaj petnajst minut, da sem pred Jezusom Kristusom na križu v poslušajočem molku. Dopustim, da se zgodi v meni tisto, kar se bo zgodilo.

− Tudi ko Jezusa žalijo, se on daje, iz ljubezni do ljudi. Zaupa, da ga bo rešil Oče, zato se ne rešuje sam. Tako tudi nas prestavi v kraljestvo ljubezni. Kje potrebujem njegovo pomoč, da me iz oblasti teme prestavi v svoje kraljestvo?

− Kje potrebujem tolažbo in želim prositi za to Jezusa?

4. Če želim, preberem še to razlago evangeljskega odlomka, sicer pa nadaljujem z osebno molitvijo

Okoli križa so bili zbrani mnogi, ki so Jezusa srečali v treh letih njegovega javnega življenja. Pred učlovečeno Besedo, pribito na les, so se razkrile skrivnosti srca. Ljudje, ki so ga poslušali in mu sledili, ki so videli mnoge čudeže, so ga zmedeni gledali. V njih je bilo na tisoče vprašanj in razočaranje, da se je tako končalo.

Voditelji niso mogli doumeti resnice, hkrati pa so povedali resnico o Jezusu, da je Kristus. Niso razumeli Božje logike, četudi so zelo dobro poznali Postavo. Spodbujali so ga, naj reši sam sebe in bodo verovali vanj. Tako so želeli na zvit način od njega dobiti dokaz, da se lahko človek odreši sam z upoštevanjem Božjih zapovedi.

Vojaki so se norčevali iz njega, se mu posmehovali. Nanj so želeli izliti ves svoj bes in zagrenjenost. Nad njim je bil napis: To je judovski kralj. Posmehljiv zapis. Jezus je bil kriv, ker je bil judovski kralj. Krivda, ki v resnici ni bila krivda. Čeprav so voditelji na vse načine hoteli, da se to odstrani, je napis ostal in s tem tudi resnica o Jezusu.

Pravi kralj je lahko le nekdo, ki je sposoben sprejeti krivo obsodbo in biti križan iz ljubezni, umreti in vstati od mrtvih. Kralj brez žezla. Kralj, ki je sposoben, da ga imajo vsi za zločinca, vendar jih on nima za takšne, celo odpušča jim in noče stopiti iz odnosa ljubezni do vsakega človeka.

Križ ločuje ali pa združuje. Eden od dveh, ki sta bila skupaj z njim križana, ga žali, provocira, zasmehuje, se mu posmehuje. Sebe hoče rešiti s tem, da bi se rešil križa. Toda drugi ga je okaral. Ob Jezusu je odkril svojo krivdo, sprejel odgovornost za svoja dejanja, pridobil sveti strah in vero vanj in v odrešenje v njem.

Sveto pismo pravi, da je preklet tisti, ki visi na lesu. Nedolžni, ki je preklet, postane blagoslov za tistega, ki si je zaslužil obsodbo. Jezus mu je namreč odgovoril: “Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.”

Beseda »danes« jasno pove, da je odrešenje bilo izvršeno. Ni več treba čakati na nobenega Mesija, ki bi ljudi rešil njihovih grehov ter okov zla in smrti. Odrešitev je tu, na križu. Kristus ni vstopil v svoje kraljestvo sam. S seboj je vzel prvega, ki je izpovedal vero vanj in prosil za odrešenje. Prav tako bo vzel s seboj vse, ki mu bodo sledili in skupaj z njim udejanjili Očetovo ljubezen in pravičnost.  

Kristus na križu je predmet pozornosti mnogih ljudi. Mnogi razmišljajo o njem. Vendar to ni dovolj. Bližina, ki rešuje, ni bližina tistih, ki so ob njem, da bi se mu posmehovali ali pa se norčevali iz njega, temveč tistega, ki sprejme odgovornost za svoje življenje, ga ponižno in zaupno prosi, da se ga spomni v svojem večnem kraljestvu, in je pripravljen biti zvest ljubezni do konca zemeljskega življenja.

5. Osebna molitev

V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorim z Jezusom. Povem mu, kaj mislim, kaj čutim, kaj želim. Slavim ga, se mu zahvalim … Prosim ga za milosti, ki jih potrebujem za …

6. Kontemplacija – tiho bivanje z Bogom

Dopustim, da v meni vse umolkne. Preprosto sem navzoč v Bogu, kakor je on navzoč meni. Morda iz te tišine in molka še bolj zaslutim Božji nagovor in željo, da bi bil vedno z njim in da bi vse delal z njim in v njem …

7. Delovanje

Ko vstopim v osebni odnos z Bogom, me spremeni, naredi bolj ljubečega in spodbudi h konkretnemu delovanju …

8. Zaključna molitev

Zaključim lahko samo s Slava Očetu, s svojimi besedami ali s predlaganimi:

Hvala ti, Jezus Kristus, da si me našel, me obiskal, in povedal, da se lahko zanesem nate. Rešil si me že. Hvala, da mi daješ možnost, da se tega spominjam tudi v molitvi in tako osvežen živim naprej.

9. Pregled molitvenega premišljevanja ali refleksija. To je čas, ko ozavestim in ubesedim to, kaj se je v meni dogajalo v času molitve. Pri refleksiji mi lahko pomagajo naslednja vprašanja:

Kaj se je dogajalo med molitvijo? Katera čutenja in misli sem lahko zaznal v sebi?

Kaj sem spoznal o Bogu, kaj o njegovem odnosu do mene in drugih ter o svojem do njega in drugih?

Kako sem zaključil svojo molitev? Kaj sem prejel v njej za svoje vsakdanje življenje?

Na koncu si lahko zapišem spoznanja, ugotovitve in uvide. Zapišem si tudi, kje sem imel težave. Tudi te lahko imajo veliko vrednost pri spoznavanju odnosa Boga do mene in mojega do njega. Lahko mi pomagajo tudi pri tem, da najdem bolj primeren način molitve. Potem se za vse zahvalim troedinemu Bogu.

Ivan Platovnjak DJ in Alenka Oblak