Razširi ozke poglede in poglobi plitva stališča

Po osmih letih razmišljanja sem se odločil, da zvem nekaj več o krščanstvu, o svojem osebnem iskanju duhovnosti in predvsem, da dobim nekaj objektivnih dejstev o zgodovini, sedanji duhovnosti ter kako to duhovnost razumeti in uporabljati pri  svojem delu z ljudmi.

Zelo sem hvaležen za osebne spodbude, ki so poživile Svetega Duha v meni in v drugih, za refleksije, študijsko delo, praktične vaje molitve … Rezultat je velik. Dobil sem več, kot sem si lahko predstavljal.

To je študij za dušo. Ne zgolj za osebno iskanje odgovora na vprašanje o duhovnosti, ampak za objektivno skupno duhovnost vernih ljudi v Cerkvi. Razširi ozke poglede in poglobi plitva stališča. Poleg teorije, ki je nujno potrebna, daje spodbude za poglobitev meditacije, branje Svetega pisma, razlago osebnih stališč v soočanju z globalističnim mišljenjem, ki deluje tudi med verniki. Pomaga pri dialogu z nevernimi, ki iščejo odgovor o smislu vernosti. (Jože K.)

Dragoceno za moj duhovniški poklic

Program duhovnega izpopolnjevanja prepoznavam kot dragoceno vodilo duhovnega življenja. Udeležil sem se ga, ‘ker je tako naneslo’, a ugotavljam, da je dragocen prispevek k duhovnemu življenju. Čeprav se mi je zdelo, da je duhovna plat moje osebnosti že oblikovana in da vem, kaj v duhovnosti potrebujem in kaj me nagovarja, spoznavam, da mi je duhovno izpopolnjevanje to dojemanje v veliki meri prečistilo. Zahvaljujoč predavateljem, slušateljem, predstavljenim vsebinam in še mnogim okoliščinam, se mi je razkrilo široko območje duhovnosti, ki me obdaja, pa je do zdaj nisem prepoznal. Ob odkrivanju bogastva duhovnosti znotraj različnih vsebin in področij drugače dojemam svoje duhovne zmožnosti in potrebe. Nimam občutka, da se soočam z neko nepregledno vsebino, ampak je lažje presojati in izbirati, kje pričakovati duhovno hrano, kje pa se ji lahko brez velike škode odrečem. Ne morem reči, da sem duhovno trden ali zrel, mi pa duhovno izpopolnjevanje daje veliko oporo in spodbudo za nadaljnjo duhovno rast.

Rad bi izpostavil, da se zaradi študija lažje soočam z različnimi duhovnimi držami in razpoloženji drugih ljudi, kar mi je še posebej dragoceno pri mojem duhovniškem poklicu. Mnogi ljudje se v duhovnih zagatah, iskanjih, presojanjih … obrnejo na duhovnika. Priti jim naproti, ni vedno lahko. Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti mi je pomagalo jasneje razbirati izhodišča njihovih spoznanj. Obenem mi daje možnosti, da najdem pravo besedo za njihov nemir. (Gregor Luštrek, duhovni pomočnik)

Nadpovprečno

Nadpovprečen študijski program. Imamo čudovite predavatelje. Vse prejeto mi daje okus po hrani, ki bi jo morala še kdaj skuhati ali prežvečiti.

Dobila sem spoznanje, kaj duhovnost pravzaprav je. Dano mi je bilo poznavanje Svetega pisma, cerkvenih očetov, liturgije, gibanj v Cerkvi in vseh tistih aktualnih stvari v našem krščanstvu, ki naj bi jih vsak malo bolje poznal. (Lidija K.)

Spol in starost nista ovira za študij

V študij sem vstopila spontano in sproščeno, brez kakšnih posebnih pričakovanj. Kljub temu me je presenetila njegova dokaj visoka intenziteta. Vendar trud ni bil zaman. Pridobila sem sodobne pristope k razumevanju in dojemanju krščanstva z različnih vidikov (teološki, duhovni, umetnostni, telesni, liturgični, svetopisemski …). Dobila sem različne vpoglede v zgodovino krščanstva.

Zanimiva mi je tudi ugotovitev, koliko različnih pogledov na isto stvar imamo lahko ljudje. Utrdilo se mi je spoznanje, da spol in starost nista ovira za ta študij.  (Mojca H. Z.)

Študij, ki pomlaja

To je študij, kjer ni v prvi vrsti poudarek na pridobivanju znanja, ampak na praktičnem izpopolnjevanju krščanskega življenja, točneje − uvajanje in izpopolnjevanje za polnejše duhovno življenje v okolju, kjer vsak živi.

Pridobila sem širino znanja, poznavanje duhovnosti. Sama se npr. ne bi lotila proučevati prostorsko ali telesno duhovnost! Spoznala sem veliko plemenitih laikov, duhovnikov, profesorjev. Učila sem se deliti svoja izkustva. Sprejetost mojih refleksij pri poslušalcih mi je večalo zdravo samozavest. Ugotavljam, da se zdaj lažje izražam. Prav tako so me bogatile delitve refleksij ostalih študentov. Postali smo si blizu! Nekaterih pristopov se poslužujem pri svoji službi v skupnosti.

Gre za poživitev vsega duhovnega, kar človek že nosi v sebi, in usposabljanje za delitev duhovnih dobrin vsem, ki nam jih Gospod pošilja na pot. Moja pričakovanja pri študiju so presežena! Mislim, da sem se kar pomladila. (s. Marta M.)

Prav vsaka tema, vsak predmet mi je odprl nova obzorja

V prvem letu študija mi je bilo dano mnogo več, kot sem pričakovala. V vseh svojih vlogah, posebno pa pri terapevtskem delu, sem se zavedala, kako je kljub moji strokovnosti pomembno, da ohranjam skromnost in se v nekem trenutku zavem svoje nemoči ter se ne samo priporočim Svetemu Duhu, ampak ga povabim v stisko, se prepustim Božji volji. Morda v programu nisem prejela vsega, kar sem pričakovala, prav gotovo pa veliko bogastvo znanja, ki sem si ga že dolgo želela dopolniti.

Na začetku sem želela predvsem »umiritev« žalosti, pomoč pri žalovanju kot odmik od bolečine. V resnici sem doživljala vse, kar žalovanje prinaša, pa vendar je vse to postajalo nekako bolj umeščeno v presežnost, sčasoma bolj smiselno in globokih čutenj, ob močnem zavedanju Božje prisotnosti, njegove tolažbe.

Prav vsaka tema, vsak predmet mi je odprl nova obzorja že zdaj, v prihodnje pa si želim to še poglabljati. Povezovanje celotne zgodovine krščanstva, Stare in Nove zaveze me navdušuje, čeprav se mi še vedno zdi na nek način skrivnostna. Sveto pismo je že desetletja moj vsakodnevni spremljevalec, pa ga ob tem študiju doživljam bolj poglobljeno.

Počitek, hvaležnost, veselje – kako pomembne teme zato, da udejanjamo veselo sporočilo, kar naša vera je. Tako varne ljubezni, na tak način še nisem nikoli doživela. (Silva M.)

Kot osnovna šola za vsakega človeka

V tem študiju sem dobila jasnejši pogled v razločevanje, kaj je bolj bistveno, kaj manj, kaj ima prednost, kaj je tisto, kar lahko počaka. Za svoje delo potrebujem širino in dobre temelje za versko življenje. Prav to sem gradila v teh dveh letih, ki so bila zame kot osnovna šola za vsakega človeka, ki se skuša približati resnici in jo živeti v življenju. A delo se nadaljuje. (Alenka Lučka Č.)

Učila sem se zaznavati Božji glas

Pri študiju sem dobila nekaj teoretičnega znanja o temah, ki me zanimajo. Zelo me veseli učenje novega. Zaradi duhovnih vsebin, ki so mi bile posredovane, bolj poglobljeno, bolj doživeto živim vsakdanje duhovno življenje. Moje oči so bolj odprte za znamenja njegove ljubezni v mojem življenju. Zavedanje Božje navzočnosti je bolj prisotno, bolj doživeto. Že preprost znak križa ima globljo vsebino. Bolj vključujem Jezusa v svoje vsakdanje življenje, naj bo to žalost ali veselje, počitek ali delo, vključujem ga v odločitve in načrte, v odpuščanje … Učim se zaznavati njegov glas. Lažje sprejemam dejstvo, da je vera vedno znova tudi dvom in preizkušnja, pot vzponov in padcev. Več je v meni zaupanja, da je naš Oče vedno z menoj. Bolj razumem, da vera ni samo intimen odnos med menoj in Bogom oz. je lahko le toliko, kolikor me ta odpira navzven, k drugemu, v občestvo. Sem introvertirana oseba, občestvo ni nekaj, kar mi je blizu. Prvič se sploh zavedam npr., da je sveta maša odnos občestva in Boga. Prvič si sploh predstavljam, da sem del občestva, da prispevam vanj. Veliko bogastvo tega leta vidim v sošolkah in sošolcih, ki me nagovarjajo s svojim znanjem, izkušnjami, zaupanjem, vero … Še sem željna Jezusovega nauka in pogleda in ljubezni. (Anja T.)

V veliko veselje in izziv

Za študij Duhovno izpopolnjevanje sem se prijavila zaradi potrebe po neki zunanji spodbudi, ki me bo “prisilila”, da storim korak naprej v svojem duhovnem življenju. Pričakovala sem, da bo študij časovno manj zahteven. Po drugi strani pa mi je bilo opravljanje izpitov, pisanje seminarskih nalog, predstavljanje izbrane teme pred sošolci,  refleksije obravnavanih tem v majhnih skupinah in druge aktivnosti v veliko veselje in izziv.  S predavanji in samostojnim delom sem pridobila bolj poglobljeno razumevanje  Svetega pisma, zgodovine krščanstva, liturgije, sakralne umetnosti, hkrati pa sem bila deležna mnogih spodbud za živeti duhovnost v vsakdanjem življenju. Hvaležna sem vsem predavateljem za njihovo zanimivo in bogato podajanje vsebin!

Čeprav smo se študentje v večini srečevali na daljavo, smo se v skupini med seboj povezali, se skozi iskrene pogovore bolje spoznali. Veselim se srečanj in predavanj v novem študijskem letu. (Katja B.)