Tudi sam sem se v času bogoslovja tako spraševal. Govoril sem si: »Duhovnost je treba živeti, ne pa študirati. Študij nič ne pomaga. Študij ni življenje.« Da bi opravičil svoje razmišljanje, sem se skliceval celo na Jezusove besede: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem.« (Mt 11, 25) Bog se modrim in razumnim ne razodeva. Toda zdaj vedno bolj vidim, kaj je Jezus želel povedati. Spodbuja me, naj v sebi gojim in ohranjam nenehno držo otroka, ki so ga same oči in ušesa, v katerem je polno vprašanj, ki mu nič ni povsem jasno, ki se želi nenehno učiti, se pusti presenetiti, je ganjen tudi nad drobnimi stvarmi …

In končno, kaj ostaja večna skrivnost, vedno nekaj več, kot že vem, poznam, kot je Bog sam in vse, kar je povezano z njim – kar pa je pravzaprav vse, kar obstaja … Toda ne more se mi bolj razkriti, če ne pristopam k njemu kakor otrok … Zato se vedno znova veselim, da se smem še učiti tudi kot učitelj, kajti le tako me Bog lahko vedno znova preseneča in se mi razodeva … In prav duhovnost je tista, ki mi lahko še posebej pomaga, da mu postajam vedno bolj blizu, ko sem pripravljen povezovati, kar je v Svetem pismu, tradiciji in moji osebni izkušnji. Prav študijski program Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti UL nam lahko pri tem pomaga, kot je že mnogim doslej.

Več informacij: http://www.teof.uni-lj.si/  Vpis je do 15. septembra 2021 preko spleta. Študij se začne s prvo sredo v oktobru 2021.

Ivan Platovnjak DJ, UL TEOF, Ignacijev dom duhovnosti