Presegel vsa moja pričakovanja

V tem letu študija, ki je bilo žal skoraj v celoti zaznamovano s študijem na daljavo, mi je bilo dano neverjetno veliko in presega vsa moja pričakovanja. Vsak predmet oziroma vsak predavatelj mi odkriva nova obzorja, nove dimenzije in nove globine krščanske duhovnosti. Hvaležen sem, da lahko sodelujem v tem procesu in se čudim, da se vsebine med seboj tako dobro prepletajo, se nadgrajujejo in soustvarjajo neko celoto, ki me vodi v nova razmišljanja in novo doživljanje. Hvaležen sem tudi vsem svojim sošolcem, ki vsak iz svojega gledišča osvetljujejo določeno temo na čisto svojski, pristen in oseben način ter tako bogatijo moj miselni in notranji svet. (Peter D.)

Poglobitev

V študij, v katerega me vleklo hrepenenje, sem se podala z določeno vdanostjo v Božjo voljo. Na začetku sem se bala, da si bom nagrmadila preveč obveznosti, pa se je izkazalo, da temu ni tako. Tudi korona čas mi je pomagal, ker smo bili več doma in sem lahko živela bolj umirjeno. V tem prvem letu študija mi je bilo dano veliko novega znanja s področja duhovnosti in krščanske vere ter mnogo boljše razumevanje duhovnosti. Srečala sem zanimive ljudi (tako slušatelje, kakor predavatelje) z bogatimi življenjskimi izkušnjami. Skozi vse to mi je bila dana tudi poglobitev odnosa z Bogom. Ovira je bilo delo na daljavo, ker se nismo mogli še več pogovarjati in stkati globlje odnose, kot bi jih lahko, če bi se srečevali na Teološki fakulteti. (Metka O.)

Duhovno gnetenje

Čas študija mi je prinesel velik spisek priporočene literature  (nekaj knjig sem uspela prebrati, nekaj jih še čaka na »spisku«), veliko  teološkega znanja, predvsem pa »duhovno gnetenje« v smislu stalnega izpraševanja »Kakšna pa je moja osebna vera?« in “Kako (ali sploh) to odzvanja v mojem povsem konkretnem življenju?” Zame je bil pomembne tudi poudarek, da krščanska duhovnost ni le »sebično« ukvarjanja s samim seboj, ampak je nujno potrebno, da »moja« duhovnost gradi oz. dopolnjuje skupnost. (Špela K.)

Na koncu študija nisi več »enak«

Za tistega, ki se je že poglabljal v teološki študij, bi rekel, da je Duhovno izpopolnjevanje »osvežitev« in poglobitev. Prav gotovo pa so tu teme, ki jim nikoli ne pridemo »do dna«, torej je potrebno, da jih večkrat premišljujemo in poglabljamo. Za druge je to bežen pregled teološkega znanja − in kar se mi zdi najpomembnejše, duhovna poglobitev. Prepričan sem, da vsak, ki z zavzetostjo spremlja program, na koncu ni več »enak«, kot je bil prej. Priporočil bi ga vsem torej vsem, ki bi se radi vsaj malo duhovno poglobili, osmislili svojo vero in versko življenje. Samo duhovno življenje je tisto, ki osmišlja naše bivanje, nadgrajuje naše vsakdanje skrbi ter delo in nam daje moč, da gremo cilju naproti. (Herman G.)

Kako koristno bi mi bilo to znanje pred desetimi leti!

Ob koncu študija se zavedam, kako bi mi vse to znanje koristilo pred desetimi leti. A sem hvaležna, da sem imela to milost, da sem zdaj lahko poslušala čudovite predavatelje, brala besedila, h katerim se želim vračati tudi v prihodnje. Skozi študij, odnose in delo se je začel spreminjati moj odnos z Bogom. Začutila sem, da Bog želi imeti pri meni večje mesto, večjo vlogo. Ob koncu čutim, da je v meni več miru in razumevanja, več ljubezni in pristnosti. Če sem v preteklosti želela ugajati ljudem, zdaj želim ugajati Bogu. Ko sem delala prvo, sem bila mnogokrat razočarana. Zdaj verjamem v dobro, ki izhaja iz Boga in se podarja za vse nas. (Jolanda G.)

Pridobljeno znanje lahko v praksi koristim!

Program zajema več tem iz ključnih področij duhovnosti, teologije, življenja Cerkve, Svetega pisma … Poda znanje in praktične veščine. Odpre razum in pogled. Da novih spoznanj. Je prostor, ki študentu omogoča kritično razmišljanje, razprave, soočanja dejstev in prepričanj, spoštljivega poslušanja, sprejemanja. Študentu ponudi mesto, kjer je upoštevan in sme razmišljati.

Znanje, ki mi ga je omogočil, lahko v praksi koristim na zasebnem, poklicnem in karitativnem področju: natančnejše videnje družbe in današnjega človeka, duhovno spremljanje, pomoč drugim v pogovorih in sami sebi, oris bodočnosti Cerkve (ljudi) in poslanstva, ovrednotenje dela, ki ga opravljam, sprejemanje drugače mislečih in verujočih, potrpežljivost v odnosih in pri poslušanju itd. (Mihaela K.)

Odgovarja na mnoga pristna hrepenenja človeških src

Ta študij ozavešča človeka kot duhovno bitje in mu z duhovnimi izkustvi omogoči vstopati v to razsežnost bivanja, se v njej gibati, jo otipati, vanjo dvomiti, jo izzivati, ji nasprotovati, se je veseliti, in končno v nekem trenutku v njej najti in prepoznati trdno, nepremagljivo skalo svojega življenja. Ponuja mnogo odličnih teoloških, psiholoških in duhovnih vsebin, praktičnih molitvenih vaj, možnosti za pogovore. Spodbuja k refleksijam in pisanju. Daje možnosti za oblikovanje globljih odnosov, za občestvo v Svetem Duhu. Odgovarja na mnoga pristna hrepenenja tolikih človeških src. Vsebine pripravljajo univerzitetni profesorji, ki zagotavljajo strokovnost, široko interdisciplinarno razgledanost ter praktične večletne izkušnje vsak s svojega področja delovanja ali raziskovanja, hkrati pa izžarevajo človeško toplino in skrb ter izjemen pedagoški čut za vsakega posameznika. (Lucija P.)