V zgodovini in tudi danes lahko kdo izmed nas pomisli ali pa je celo prepričan, da ga je Bog zapustil ali  pozabil. Zato je prerok Izaija zapisal zelo pomembne besede našega Boga Očeta, ki sebe predstavi z izkustvom ljubezni matere, ko rodi otroka! Sprašuje nas skozi njeno izkustvo: »Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim.« (Iz 49,15)

Takšen je naš Bog! Vedno se zazira v nas kot mamica v svojega dojenčka. Njegov ljubeči in nežni pogled vedno počiva na nas. Zato je naredil celo to: »Glej, na obe dlani sem te napisal! (Iz 49, 16) Takšnega Boga Očeta je oznanjal Jezus in ga prikazujejo evangeliji.

Prosimo Kristusovega in Očetovega Duha, naj nam omogoči, da bomo vedno zmogli verjeti, da je Bog, v katerega verujemo, resnično takšen. Naj to Božje zagotovilo postane dihanje celotnega našega bitja, ozadje našega premišljevanja, luč vseh naših misli in besed, blagoslov našega življenja in delovanja.

Ivan Platovnjak DJ, UL TEOF, Ignacijev dom

Reka, 17. 3. 2021

.