Rodil sem se v krščanski družini, kjer so me od malega učili moliti. Predvsem je bila to molitev govorjenja Bogu v prošnjah, občasno tudi v zahvalah. Čeprav sem kmalu slišal, da je molitev pogovor z Bogom, sem imel vedno težave, kako slišati Boga, da bi mu lahko odgovoril. Kako se torej pogovarjati z Bogom, če je na njegovi strani molk. Šele v zadnjih letih sem odkril, da je za molitev bistveno, da sem z Bogom in ga poslušam, kajti le tako se bom lahko naučil njegovega jezika in ga slišal. Šele takrat bo lahko moja molitev postala odgovor na to, kar mi govori, sporoča.

V pričujočem besedilu želim z vami deliti pot, kako biti z Bogom in ga poslušati, da ga bomo lahko slišali in zaživeli z njim še globlji osebni in skupnostni odnos. Menim, da je sedanji čas epidemije čas milosti, ko smo lahko zaradi različnih »karanten«, v katerih moramo biti, še bolj z Bogom v molku in poslušanju.

Naš Bog je Bog, ki je z nami. Jezus je po svojem vstajenju pred vrnitvijo k Očetu obljubil, da bo z nami do konca sveta (Mt 28,20). Kako je z nami? Gotovo po vsem, kar obstaja, saj je vse delo njegovih rok , in po vsem, kar je, se nam on sam daje. Na poseben način je z nami po zakramentih in Božji besedi. Psalmist nas v 117 psalmu spodbuja k njenemu premišljevanju. V Besedi srečamo živega Boga, ki nam govori tukaj in sedaj.