Ženska lahko svojo duhovnost zelo močno živi tudi skozi mesečni ciklus. Ženska ima cikličnost namreč vgrajeno v svojem telesu in psihi in arhetip cikličnosti je tako eden od pomembnejših arhetipov njenega duhovnega življenja. Na telesni ravni se ta cikličnost doživlja skozi menstrualni cikel. Sama narava menstrualnega cikla je bogat vir naukov o naravi vsega bivajočega: vse se rodi, razvija in umre. Ženska tako doživlja te faze zelo dobesedno in intenzivno tako na telesni kot tudi duševni in duhovni ravni. Mesečni ciklus ženske torej globoko vpliva na njeno celotno dojemanje sveta in življenja in Boga.