Patrick O’Malley, terapevt, ki ima sam izkušnjo izgube, je napisal čudovito knjigo o tem, kako je žalovanje za vsakega od nas drugačno – a vendar je čisto vsaka zgodba vredna, da je izrečena in slišana. Mogoče ste v svojem žalovanju že začutili delce pomembnosti, moči in posebnosti vaše izgube in jo že razumete na globlji način. Najbrž do sedaj že prepoznavate sprožilce v okolju, ki vplivajo na vaše žalovanje.

Žalovanje vsakega je drugačno