Postmoderno kulturo zaznamuje velika duhovna lakota. Ob tem fenomenu
iskanja duhovnosti postavlja avtor prispevka tezo, da religija in kultura
zelo vplivata na duhovnost in obratno: tudi duhovnost ima velik vpliv na religijo
in na kulturo. Da bi to tezo potrdil, avtor po kratki predstavitvi temeljnih
pojmov razišče najprej vpliv religije in kulture na duhovnost predvsem skozi
zgodovino krščanske duhovnosti znotraj katoliške Cerkve. V tretjem poglavju
prikaže, kako je duhovnost vplivala na religijo in na kulturo in kako lahko še bolj
vpliva. Sodobno veliko zanimanje za duhovnost je namreč znamenje časa, da
je treba začeti še bolj zavestno razvijati duhovnost, ki bo zmožna ustvarjati
medreligiozni in medkulturni dialog v današnjem prostoru in času in preobražati
sedanjo kulturo v kulturo vzajemnega življenja in spoštovanja vsakogar. (Avtor: Ivan Platovnjak)

Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno
Dopustiti si veselje!