1. KAJ MI JE BILO DANO V ŠTUDIJU DUHOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA?

V prvi vrsti me najbolj nagovarja naša skupina udeležencev programa Duhovno izpopolnjevanje. Kot drugo, dobil sem širšo sliko glede vprašanja duhovnosti skozi različne predmete, kot so Sveto pismo, cerkveni očetje, sodobne teme duhovnosti, Gestalt pedagogika, zgodovina, liturgija in ekumenizem. To mi odpira možnost nadaljnjega študijskega in osebnega poglabljanja. Na koncu pa sem vesel, da je način študija fleksibilen in prilagojen vsakemu udeležencu posebej. Vsak od nas ima že takšno ali drugačno delo, zato je pomembno, da je študij skladen z časovnimi možnostmi posameznika in skupine. Odlična izkušnja pa je bil skupni vikend, kjer smo v duhovnost vstopili tudi praktično. (Marko Pavlič)

V študiju duhovnega izpopolnjevanja mi je bilo dano stopiti globlje v sebe, v svojo duhovno plat in tam raziskovati, kdo sem jaz in zakaj sem tukaj, kakšen je moj odnos do Boga, do ljudi, do stvarstva. Zaradi specifičnih izkušenj, bolečin iz preteklosti, ki so me zaznamovale (vojna, begunstvo, izguba, bolezen …),  so se v meni tekom študija odvijali procesi odpuščanja, žalovanja, iskanja lastne identitete, odkrivanja samopodobe in ponovno vzpostavljanja odnosa z Bogom. Velikokrat sem bila nagovorjena na predavanjih za svojo osebno rast. Znanje, ki sem ga pridobila širim naprej na svojo družino, na ljudi okrog mene, na brate in sestre. (Vesna)

V tem letu študija duhovnega izpopolnjevanja mi je bilo najprej dano, da sem lahko delil različne duhovne izkušnje tako z duhovniki kot tudi laiki. Čeprav sem kot študent teologije poslušal skoraj ista predavanja, mi je bilo to izpopolnjevanje nadgradnja in poglabljanje. Obenem mi je bila dana duhovna širina. V začetku mi je bilo težko hoditi vsako sredo v Ljubljano, toda sedaj komaj čakam srede. (Janez Kavčič)

Dana so mi bila nova vedenja in tudi izkustvena spoznanja o tem, kaj je duhovnost, duhovno izkustvo, razsežnosti duhovnega življenja, metode vstopanja v molitev, razumevanje človeka kot celostnega bitja telesa, duše in duha v odnosu do sebe, bližnjega in Boga. K branju, študiju in premišljevanju Božje besede lahko pristopam na nov, obogaten način. Mnoge stvari lažje razumem. Znam poiskati nove vire za poglobitev razumevanja. Predstavljen mi je bil pomen obredja in liturgije za človeka. Odprl se mi je nov pogled na razvoj krščanske vere in izročila, Božjega delovanja v odrešenjski zgodovini pred Kristusom in po njem vse do današnjih dni. Pričevalce vere razumevam na nov način. Ne nazadnje, dana mi je bila nova skupnost sošolcev, pa tudi profesorjev, s katerimi si delimo spoznanja in vprašanja, in tudi drug drugega v duhovno povezanost. (Marjetka)

V času študija duhovnega izpopolnjevanja sem dobila vsebine, ki jih do sedaj na tak način nisem poznala. Veseli me, da smo razlagali nekatere svetopisemske tekste osvetljene, razslojene skozi zgodovinska obdobja, skozi razvoj človeka, skozi njegovo bistvo, skozi njegov razvoj … Lahko rečem, da so me v drugem letniku res prevzeli profesorji, ki delujejo v moči duha in prevpraševanja in globine. Razveselila sem se poglabljanja vsebin duhovnega spremljanja, kjer sem ugotovila, kako nagovarjajoče je zame, pa hkrati strah vzbujajoče od majhnosti moje pred veličino in skrivnostjo življenja. (Zvonka)

  2. KOLIKO SO SE URESNIČILA MOJA PRIČAKOVANJA GLEDE ŠTUDIJA? 

Glede vsebine, predmetov in predavateljev se mi zdi perfektno zastavljeno, načrtovano in izpeljano. Vsak predmet je imel svoje mesto v mozaiku. Slušatelji smo veliko sodelovali in se vključevali v predavanja. Veliko sem lahko govorila o svojih duhovnih doživetjih in pogledih, kar nikakor ne bi mogla v svojem okolju. Bili smo poslušani in slišani. Lepo je bilo vse to  zaznavanje prisotnosti delovanja Svetega Duha med nami. (Vesna)

Pričakovanja so bila uresničena bolj, kot sem si mislil. Ne gre mi za neko oceno ali priznanje. Pomembneje je, da sem sam prejel za duhovno življenje in napredovanje pri oznanjevanju. (Janez Kavčič )

Res nisem imela pričakovanj. Bila sem nagovorjena in sem poslušala. Danes lahko rečem, da sem vesela, da sem bila toliko odprta, da sem se na povabilo odzvala. Se pa razveseljujem tega, da dobivam odgovore na vprašanja, ki si jih in sem si jih postavljala. Odpirajo se mi nova in nova področja. Kot da se premika nekaj, kar je precej časa čakalo na te spremembe. To pa zato, ker skozi umetnost odpiram še bolj poglobljene povezave z duhovnostjo … (Vesna)

3. KOMU BI PRIPOROČIL TA ŠTUDIJ?

Ta študij bi iz srca priporočila vsem, ki na kakršenkoli način želijo poglobiti duhovno znanje, razčistiti dileme in predsodke predvsem na področju vere, religije, pomena Svetega pisma idr. Pridobljeno znanje pomaga odpirati in čistiti duhovne »čute«, ki omogočajo globlje razumevanje človeška in njegovega smisla življenja. Priporočam predvsem tudi tistim, ki imajo kakršnekoli rane v odnosu do religioznosti, v odnosu do vere in izoblikovano negativno podobo Boga, tudi vsem ateistom. (Margareta)

Študij priporočam najprej vsem duhovnikom, če hočejo zajeti novih moči za oznanjevanje. Vsi poklici imajo izobraževanja, duhovnik bi moral imeti še veliko bolj, ker je duhovnost veliko bolj potrebna, kot pa vse drugo znanje. Ljudje danes iščejo duhovnih očetov – duhovnikov in ne znanstvenikov ali obrtnikov. (Janez)

Študij bi priporočil nekomu, ki bi rad povezal informacije ,,z vseh vetrov” v nek smiselni okvir oziroma kontekst religija/cerkev/vera, ali utrdil/obnovil svojo duhovnost. (Samo)

Nekaterim duhovnikom sem priporočal pomembnost in bogastvo tega študija. Nikoli si nisem mogel predstavljati, kaj vse sem že pozabil za duhovno življenje. Biti duhovno voden in duhovno voditi druge je zame res novo odkritje. Duhovnikom, kolegom, sobratom redovnikom sem in bom še priporočal… (Srečko)

Študij bi priporočila vsem, ki jih duhovnost zanima in čutijo potrebo po osebni duhovni rasti in duhovni globini ter želijo krščanske duhovne vrednote posredovati drugim. (Andreja)

Priporočil bi ga tako duhovnikom, katehetom, kakor iščočim laikom. (Janez)

4. KAKO BI NA KRATKO OPISAL TA PROGRAM, ČE BI ME KDO VPRAŠAL, KAJ JE DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE?

Program Duhovnega izpopolnjevanja mi predstavlja »tankanje goriva«. To je čas za osebno poglobitev ob branju duhovnih vsebin in ob pogovoru znotraj skupine, kjer vsak išče nekaj več. Nekaj več v odnosu z Gospodom in pri osebnem razumevanju izkušnje vere. (Marko)

Program zajema tisto, kar je že prej nudila teologija, vendar so tukaj predmeti bolj vezani na duhovno življenje. Študij zajema predavanja, osebno delo, pogovor in duhovno poglabljanje. Tako je združeno razumsko in duhovno poglabljanje. (Janez)

Duhovno izpopolnjevanje je izobraževalni program, ki ti preko predavanj, lastnega študija predlagane literature in vaj odpira nova vedenja, razumevanja in spoznanja o človeku, Bogu, verovanju in duhovnemu življenju. Usposablja te za samostojen študij gradiv s tega področja, razumevanje sebe in sočloveka kot odnosnega bitja in posredovanje teh vsebin drugim. (Marjetka)

Duhovno izpopolnjevanje je verjetno veliko več, kot si to lahko predstavljaš v prvem trenutku. Kljub temu, da je del programa na Teološki fakulteti, je program zelo širok, sega na različna področja. In tudi mislim, da zadosti odprt, da je primeren za vsakega človeka, ki išče. Veseli me, da je program odprt tudi do umetnosti. Primeren je za vsakogar, ki želi razširiti svoje znanje in odprtost notranjega bivanja. (Zvonka)

Dobiš pregled vere in duhovnosti. Ni preveč naporen, ampak ravno prav za ohranjanje kondicije. (Tina)

Duhovno izpopolnjevanje je študij, ki se na osebni izkustveni ravni dotika tem iz področja duhovnosti; odpira širšo razgledanost in uči živeti krščanstvo v današnjem času. Usposablja na poti osebne duhovne rasti in na področju posredovanja duhovnih vsebin drugim. Gradi na osebni duhovnosti, jo poglablja, uvaja v duhovno izkustvo osebnega odnosa z Bogom, odnosom do samega sebe ter bližnjih. Usposablja za pričevanje, evangelizacijo ter občestveno življenje. (Andreja)

Program duhovnega izpopolnjevanja je velik zaklad v letih, že živim duhovno življenje. Vendar ga je mnogokrat težko ubesediti. Pomembno je, da vidimo, kam nas lahko zanese, če se hranimo z vsem, kar prinaša današnji trg različnih duhovnosti. (Srečko)

Duhovno izpopolnjevanje je program na Teološki fakulteti, ki nudi celostno vzgojo na osebnem in duhovnem področju. Namenjen je vsem, ki se želijo poglobiti tako v krščansko kot tudi druge svetovne duhovnosti. Veliko prinaša na področju osebnostne rasti in razumevanja edinega in večnega vprašanja: kdo je človek pred Bogom in kdo je Bog za človeka. (Vesna)

Duhovno izpopolnjevanje je iskanje smisla duhovnosti v današnjem času iz zgodovinske perspektive, aktualnega časa in osebne izkušnje. (Samo)

Nekomu, ki programa ne pozna, bi dejal, da je to tečaj krščanske duhovnosti; potem pa bi še naštel predmete, ki jih program vsebuje. (Klemen)