Komu je študij namenjen?

Program Duhovno izpopolnjevanje na UL TEOF je namenjen vsem, ki v svojih skupnostih opravljajo različna poslanstva, tako laikom in iskalcem duhovnosti kot tudi duhovnikom, redovnikom in redovnicam. Pomaga jim razvijati notranjo duhovno prožnost in jih usposobi za življenje v skladu s svojo poklicanostjo.

Vsak kristjan je poklican živeti evangelij v različnih skupnostih, v katerih živi in deluje: zakonski, družinski, stanovanjski, sosedski, krajevni, službeni, župnijski, molitveni itd. Vsak je pomemben sam po sebi in v skupnosti.

Izobraževanje je dar, ki je namenjen njemu samemu in njegovemu delovanju v skupnosti. Zaradi duhovnega oblikovanja postaja v skupnosti prožnejši in odprt za delovanje v Kristusovem Duhu. Prožnost ni le sposobnost, da se kristjan lažje prebije skozi izzive poslanstva in okolja, ampak da zaradi teh izzivov postaja celovitejši in svetejši, zmožen ljubiti tako, kot ljubi Jezus Kristus (Jn 13,34).

V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: osebnostno in duhovno rasti, poživiti teološko-duhovno izkustveno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postajati osebni duhovni spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske, bolnih, žalujočih ipd.), postajati usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah.

Vpis

V študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti prvo ali drugo stopenjskih študijskih in višješolskih programov. Slednjim lahko Komisija za študijske zadeve UL TEOF določi diferencialne izpite.

Vpis je do 15. septembra 2022. Za vpis kliknite tukaj.

Več informacij

Dodatne informacije lahko dobite tudi pri koordinatorju programa Ivanu Platovnjaku, GSM: 051/613–373, e-naslov: Ivan.Platovnjak@teof.uni-lj.si in pri tajnici programov izpopolnjevanja ge. Ani Rožman, 064229950, referatizp@teof.uni-lj.si.

Oddaje o študijskem programu na Radiu Ognjišče

Duhovo izpopolnjevanje – študij za življenje – 30. 7. 2020. Dostopno na povezavi.

Kakšna je vsebina študijskega programa Duhovno izpolnjevanje? 3.7.2019. Dostopno na povezavi.

Duhovno izpolnjevanje – 14. 8. 2018. Dostopno na povezavi.

Kako študijsko in praktično poglobiti svojo duhovnost? 4. 8. 2017. Dostopno na povezavi.

Videoposnetek

Kratka video prestavitev programa je dostopna na povezavi.

Zgibanka

Predmetnik Duhovnega izpopolnjevanja

Enoletni študijski program obsega deset predmetov, 40 ESCT. Izvaja se dve leti. Pri programu sodeluje šestnajst profesoric in profesorjev UL.

Potek predavanj

Predavanja so oblikovana tako, da lahko pri njih udeleženci aktivno sodelujejo. Aktivnost je dodatno spodbujena s samostojnim študijem, ki ustreza tudi (p)osebnemu interesu, usmerjenosti in potrebi posameznikov, s seminarskimi oblikami dela in z različnimi praktičnimi vajami. Predavanja potekajo enkrat tedensko ob sredah, od 16.30 do 20.45. V vsakem študijskem letu sta dve dvodnevni teoretično-izkustveni srečanji, po dogovoru z udeleženci. Program se izvaja na Teološki fakulteti v Ljubljani, Poljanska cesti 4. Predavanja se začnejo na prvo sredo v oktobru.

Kratek opis predmetov in njihovi izvajalci