Seznam profesorjev na študijskem programu

ALUMNI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja v letu 2020

V decembru nenavadnega, s pandemijo zaznamovanega leta 2020, smo se na povabilo p. Ivana Platovnjaka zbrali alumni programa Duhovno izpopolnjevanje. Srečali smo se na način, ki je v teh časih običajen: na daljavo prek aplikacije Zoom. Kljub okoliščinam je bilo tudi takšno srečanje zelo dragoceno, vsebinsko bogato in aktualno. Imeli smo namreč priložnost videti, slišati in pozdraviti drug drugega, predvsem pa prisluhniti predavanju izr. prof. dr. Romana Globokarja o povabilu papeža Frančiška k vesoljnemu bratstvu.

Papež Frančišek nam je povabilo k bratstvu izrazil prek okrožnice »Fratelli tutti«, ki jo je podpisal oktobra 2020 v Assisiju. Okrožnica sodi na področje Družbenega nauka Cerkve in je namenjena vsem ljudem – verujočim in neverujočim; priliko o usmiljenem Samarijanu namreč razume vsakdo. Osrednja tema so sanje o bratstvu (pripadnost človeški družini) in družbenem prijateljstvu (pripadnost svojemu narodu, kulturi, družbenemu krogu). Papež Frančišek govori na srce in združi povabilo, da bi kot otroci istega Očeta vsi zaživeli kot bratje in sestre, ki si med seboj delijo dobrine.

Papež je začel pisati okrožnico že pred začetkom pandemije, kriza pa je še bolj razkrila našo ranljivost in naše lažne ter površinske gotovosti. Izgubili smo okus po bratstvu: „V sedanjem svetu slabi čut pripadnosti skupnemu človeštvu in sanje o skupni izgradnji pravičnosti in miru se zdijo utopija iz drugih časov.“ (Vsi smo bratje 30) Frančišek nas kliče k ponovnemu premisleku našega načina življenja, odnosov, organizacije družb in smisla našega obstoja: obstaja namreč nevarnost, da še poglobimo potrošniško držo in brez solidarnosti nam grozi propad. Okrožnica obsega osem poglavij, na našem srečanju pa je predavatelj izbral aktualne poudarke iz prvega, tretjega in sedmega poglavja.

Obogateni z mnogimi temeljnimi in aktualnimi poudarki papeža Frančiška, smo se na daljavo zbrali tudi v manjših skupinicah, kjer smo si podelili, kaj nas je nagovorilo in kaj bi še želeli izpostaviti v skupni refleksiji, ki je sledila pogovoru v skupinah. V naši skupinici smo s hvaležnostjo in občudovanjem zrli na papeža Frančiška, ki nas navdihuje in nam daje moč. Občudujemo njegov pogum, da kot vrhunski predstavnik našega sveta tako odkrito in modro govori o zelo zahtevnih temah in nas vabi k preseganju meja ter k povezanosti v bratstvu in sestrstvu. Zaključili smo z mislijo, da je dobro imeti takega papeža, s katerim se lahko poistovetimo!

Bog je namreč Oče vseh ljudi, zato smo med seboj vsi ljudje bratje in sestre. Povabljeni smo, da prebudimo duhovne sile za rodovitnost družbenega življenja. Naj nam pri tem pomaga Marijina priprošnja: „Kot Marija, Jezusova mati, želimo biti Cerkev, ki služi, ki gre iz svoje hiše, ki gre iz svojih svetišč, iz svojih zakristij, da bi spremljala življenje, da bi krepila upanje, da bi bila sen edinosti, da bi gradila mostove, podirala zidove, sejala spravo.“ (Vsi smo bratje 276)

                                                                                                                                       Polona Vesel Mušič

Datum: 9. 12. 2020

Tretje letno srečanje udeležencev Duhovnega izpopolnjevanja (2019)

Letno srečanje slušateljev programa Duhovno izpopolnjevanje je potekalo v sredo, 13. novembra 2019. Alumni programa smo se zbrali v avli Teološke fakultete. Veliko veselje je bilo ponovno srečati sošolke in sošolce, s katerimi smo doživeli veliko lepega. Vsi (55 nekdanjih in sedanjih slušateljev) pa je v nadaljevanju z zanimanjem prisluhnilo navdihujočemu predavanju prof. Maksimiljana Matjaža: Kristus nas je osvobodil, da bi ostali svobodni (Gal 5,1). Pavel – svobodni oznanjevalec evangelija.

Po predavanju smo v skupinah razmišljali tudi o vprašanju, na kakšen način nas apostol Pavel spodbuja k oznanjevanju evangelija v Cerkvi na Slovenskem.V naši skupini smo, med drugim, izpostavili vprašanje profesorja ob Gal 2,17,kdaj se mi izkažemo za grešnike? Odgovor, ki ga je podal, je: ko nismo v Svetem Duhu, ko gradimo na samem sebi. Sveti Duh je Duh občestva, Duh Očeta, je Duh, ki dela v nas Božje otroke. Če se to zapre, storimo greh proti Svetemu Duhu in posledica tega greha je smrt – osama, izoliranost, egoizem. Če gradim na svoji moči, bom ugotovil, da sem grešnik in posledice bodo, da tam ne bo življenja … Osebno to pretresljivo dejstvo že leta opazujem na področju birmanske pastorale: če oznanjevalci ne upoštevamo dovolj povezanosti in prijateljstva s Svetim Duhom (ponekod morda niti oznanilo o Svetem Duhu ne pride do staršev, botrov in birmancev), ali lahko pričakujemo življenje v Duhu, veri in sadove Duha?

Odličen program Duhovno izpopolnjevanje nas spodbuja in opogumlja, da bi poglabljali in se veselili duhovnega bogastva, ki smo ga deležni kot odrešeni Božji otroci, svobodni v Kristusu in med seboj povezani v občestvo kot bratje in sestre. Po predavanju in pogovoru v skupinah smo to občestvo s hvaležnostjo izkusili tudi v bratsko-sestrskem druženju ob koncu srečanja. (Polona Vesel Mušič)

Prek osrednje teme Kristus nas je osvobodil, da bi ostali svobodni (Gal 5,1). Pavel – svobodni oznanjevalec evangelija, je prof. dr. Maksimilijan Matjaž prisotne peljal skozi Pavlovo pismo Galačanom in pokazal način branja, da bi Pavla, velikega govornika, pisca in teologa, predvsem pa gorečega Kristusovega apostola, bolje razumeli. Nekaj misli udeležencev: duhovno usposabljanje utrjuje v spoznanju obstoja skrivnosti, zaradi katerih je potrebna vera,  osvobaja od nevednosti, postajamo trdnejši in bolj goreči oznanjevalci,  nenehno spreobračanje je naša stalnica, Bog dela tudi iz greha dobro  – pri vsem tem nam je Pavel zgled.  Naša stalna prošnja: “Gospod, pomnoži nam vero!” (Marta Ciraj)

O srečanju nam govorijo tudi fotografije