Kot katehistinja sem se počutila precej izpraznjeno in naveličano: težavni otroci, nezainteresirani in zahtevni starši … V tem stanju sem se vpisala na študijski program duhovnega izpopolnjevanja.

Moram priznati, da je program presegel vsa moja pričakovanja. Spoznavam, da sem se podala na čudovito pot poglobljene osebne izkušnje v duhovni rasti. Presenetila me je duhovna svežina in širina, ki jo izkušamo na predavanjih ter spoštovanje do osebnega izkustva v katerem na različne načine doživljamo bogastvo Božje globine v sebi in bližnjih. Na študiju smo posamezniki različnih starosti, poklicev, laiki  in posvečeni. Skupaj odkrivamo in si delimo različne poglede, življenjske izkušnje, uspehe in neuspehe … in drug v drugem prepoznavamo Božje obličje.

To je izkušnja, ki me vodi, da sem veliko bolj umirjena pri poučevanju verouka. Ko gledam otroke, ki prihajajo na uro, se v mojem srcu zbudi nežnost in prizanesljivost. Spoznavam, da so mi otroci darovani in imam edinstveno priložnost, da v poslanstvu katehistinje sodelujem s Stvarnikom. In s Svetim Duhom, nežno in počasi, s spodbujanjem in ljubeznijo, kličem k Življenju. (Andreja)

V program duhovnega izpopolnjevanja sem se vpisal, ker sem v okviru le-tega pričakoval pogovore in predavanja o duhovnih temah. V vsakdanjem krščanskem življenju tega pogrešam, tudi v cerkvenih krogih. Skozi vse študijsko leto smo tako poslušali predavanja, ki so se nanašala na različne duhovne in cerkvene teme. To je bilo gotovo obogatitev za moje življenje. Določene stvari so mi bile že znane, a osvežitev spomina vedno prav pride. Na nekatere teme smo pogledali tudi z drugih zornih kotov, kot sem jih bil do sedaj vajen. (Zlatko)

Duhovno izpopolnjevanje je študij za življenje in vsakodnevne odnose v življenju. Je učenje iskreno sprejemati drugačnost drug drugega, ki nas bogati in dopolnjuje. Program duhovnega izpopolnjevanja je zanimiv, bogat in spodbuja k premišljevanju in tudi spreobrnjenju določenih vzorcev v življenju. S pomočjo duhovnega izpopolnjevanja odkrivam nova in zelo dragocena spoznanja osnovnih teoloških ved, Svetega pisma, patristike, umetnosti, zgodovine, predvsem pa je odgovor na temeljna življenjska vprašanja, ki me bogatijo in mi pomagajo v duhovni rasti v konkretnem življenju.

Srečanja in predavanja ob sredah so zame čudovit in dragocen dar Boga, ko se zbiramo kot ena velika družina in med seboj delimo globine svojega življenja, se dopolnjujemo in rastemo v zaupanju in pripadnosti, enakosti in ljubljenosti.

Program mi podarja milost, da spoznavam Njega in vse poti, ki vodijo k Njemu. Je dopolnitev, prinaša svežino, nova spoznanja, praktično izkustvo, globlji odnos z Bogom ter bolj polno in radostno življenje žene, mame, vzgojiteljice, učiteljice ter katehistinje.

Duhovno izpopolnjevanje bi priporočala vsakemu človeku, ki želi poglobljenega odnosa z Bogom in sočlovekom, pastoralnim delavcem, še posebej tistim, ki na področju duhovnosti želijo nekaj več. (Irena)