Študij mi je pomagal k poglobitvi, obnovitvi in nadgradnji že opravljenega teološkega študija. Duhovno življenje je potrebno vedno nadgrajevati, ga negovati in hraniti. Od študija ostaja predvsem, kako pomembno je duhovno vodstvo oz. spremljanje. Najbolj so me nagovorili pričevalci (gostje) in predavatelji, ki jih na teologiji še nisem poslušal. Študij priporočam vsem, ki želite duhovno rasti, predvsem pa pastoralnim “delavcem”, da bi se pri vsem delu se bolj vrnili k I(i)zviru. (Jože)

Skozi študij mi je bilo dano poglobiti poznavanje vere predvsem na duhovni ravni, tudi v odnosu do drugih religij. Študij gradi na osebni veri in sproža nešteta vprašanja. Zelo dobro je tudi to, da smo spoznali veliko duhovne literature in se seznanili z nekaterimi pričevanji. Spoznala sem čudovite ljudi, tako med predavatelji, kot sošolci. Uživala sem ob različnih interpretacijah besedil s strani sošolcev in predavateljev in se čudila besedilom, ki so nam bila dana v proučevanje. Vedno smo uspešno zasidrali barko, kljub temu, da nas je včasih premetavalo po razburkanem morju. Študij mi je pomagal preraščati nivo, na katerem sem bila na začetku. Učinki pa upam, da bodo koristni.

Še posebej me je nagovoril poudarek na osebni veri, dopustnost iskanja in dvoma ter objektivno gledanje na krščanstvo skozi njegovo zgodovino. Nagovorilo me je spoznavanje različnih vrst duhovnosti glede na starost, stan, spol, poklic, oz. poslanstvo. Neprecenljivi so tudi duhovni vikendi, kjer je moč spoznavati povsem nove vidike in pristope v duhovnosti in s tem poznavanjem samega sebe v odnosu do Boga in bližnjega. Zaznala sem veliko odprtost do marsikaterih vprašanj in podiranje tabujev. Všeč mi je sistemskost, ki je prav gotovo naštudirana, da osvojiš čim več, kar sam ne bi mogel. (Marija)

Program omogoča kvalitetno spoznavanje duhovnosti, tako teoretično kot tudi praktično, na zelo zanimiv, raznolik, globok, pester in večkrat tudi zabaven način. Je študij, ki predstavlja oddih in ne napor, čeprav ne zahteva malo. (Matej)

Ta študij je dobro investiran trud, ki se ti povrne v obliki tvoje osebne duhovne rasti. (Dragana)

Ostaja mi odkritje o pomenu duhovnosti nasploh in še posebej o krščanski duhovnosti. S tem študijem sem dobila pospešek na področju duhovnosti, saj sem pozorna na duhovna izkustva, ki se mi dogajajo. Za višave je potrebno spoznavati globine, je moje spoznanje. V vsakem človeku vidim božje Stvarstvo in čudež življenja ter brezmejnost. Pri preprostih ljudeh pa se čudim njihovi osebni veri, ki temelji predvsem na tradiciji in molitvi. Študij duhovnosti uravnoveša, saj preko duhovnosti dosežemo umirjenost in občutek, da nismo nikoli sami. Upam, da bom vse to znala še nadgraditi in koristno uporabiti pri svojih aktivnostih v okviru župnije in na sploh. Tu in tam sem spoznala, da ne živim(o) vedno tako, kot govorimo. A to so izzivi za trud, da bi to čim bolj približali. Ostaja mi tudi to, da včasih ni dobro preveč razmišljati. (Marija)

Študij bi priporočila vsakemu, ki želi odkrivati znanje, duhovnost, spoznavati sebe in bližnjega ter slehernemu, ki želi odprte, strokovno vodene diskusije v zaupnem in varnem okolju. Tudi tistim, ki so željni poglabljanja v krščanstvo na razumski in duhovni ravni. Vsekakor je koristen za vse, od duhovnikov do laikov. Še prej pa bi jih opozorila, da te študij ne pušča hladnega in da so vsaka predavanja poseben zalogaj v smislu razmišljanja o smislu življenja. (Marija)