V jedru nove evangelizacije je vedno Sveti Duh. On, ki je ustvarjalec Božjega življenja v nas, vodi vsakega posameznika in Cerkev v celoti. Vprašanje pa je, koliko sledimo njegovim navdihom, koliko mu dopuščamo, da more po nas delovati. Povabljeni smo vedno znova vračati se in izročati svoje življenje njemu ter z njim in njegovimi darovi in ljubeznijo tudi sodelovati. In prav k temu nas vabi tudi program Duhovno izpopolnjevanje – da bi postavili Boga v središče življenja, da bi se zavedali in okušali njegovo zastonjsko in usmiljeno ljubezen do nas. Temeljno dejanje duhovnega življenja je namreč prav v radikalnem priznavanju navzočnosti Svetega Duha in odprtosti do njega ter sodelovanja z njim. (Polona)

Študij duhovnosti je pravzaprav neke vrste pustolovščina, saj ne veš kakšna spoznanja te čakajo za vogalom. Študij me dela odprto za bližnjega z vsemi njegovimi težavami. Zelo dobro se mi zdi tudi to, da nam je v branje priporočena kakovostna literatura. Študij mi spreminja predstavo o Bogu, ki nam je bila vcepljena v otroštvu in skozi mladost, saj sem generacija petdesetih. Tudi pristopi pri podajanju snovi me presenečajo, saj je komunikacija zelo enakopravna, ne avtoritativna. Smisel študiju daje tudi odgovoren pristop, kvalitetni predavatelji, resno delo, neizmerna možnost premišljevanja o (ne)izgovorjenem. Spoznavanje in čudenje nad razsežnostmi duhovnosti samega sebe, pa še posebej presenečajo. Velika kvaliteta se mi zdi tudi to, da se oblikuje neka zaupna skupina, ki diha skupaj kot eden, pa vendarle vsak posameznik ostaja oseba zase. Študij mi daje možnost odpiranja poti v domači župniji, da se ljudje duhovno bogatijo (posamezne skupine), tudi z navezavo stikov s sošolci v svoji in v skupini pred menoj in upam, da tudi za menoj. (Marija)

Še posebej pa so pomembne duhovne teme oz. teme s področja duhovnosti, ki nas s svojimi duhovnimi poudarki vodijo v globino – iz »glave v srce«, k Bogu, da bi čedalje bolj živeli iz globin Duha, ki nas vse vodi, nam daje svojo moč in ljubezen. Zato bi lahko rekli, da v veri zorimo vse življenje, znanje, ki vero podpira in krepi, pa nam je pri tem zorenju, poglabljanju lahko v veliko pomoč. (Polona)

Skozi študij mi je bilo dano poglobiti poznavanje vere predvsem na duhovni ravni, tudi v odnosu do drugih religij. Študij gradi na osebni veri in sproža nešteta vprašanja. Zelo dobro je tudi to, da smo spoznali veliko duhovne literature in se seznanili z nekaterimi pričevanji. Spoznala sem čudovite ljudi, tako med predavatelji, kot sošolci. Uživala sem ob različnih interpretacijah besedil s strani sošolcev in predavateljev in se čudila besedilom, ki so nam bila dana v proučevanje. Vedno smo uspešno zasidrali barko, kljub temu, da nas je včasih premetavalo po razburkanem morju. Študij mi je pomagal preraščati nivo, na katerem sem bila na začetku. Učinki pa upam, da bodo koristni.

Še posebej me je nagovoril poudarek na osebni veri, dopustnost iskanja in dvoma ter objektivno gledanje na krščanstvo skozi njegovo zgodovino. Nagovorilo me je spoznavanje različnih vrst duhovnosti glede na starost, stan, spol, poklic, oz. poslanstvo. Neprecenljivi so tudi duhovni vikendi, kjer je moč spoznavati povsem nove vidike in pristope v duhovnosti in s tem poznavanjem samega sebe v odnosu do Boga in bližnjega. Zaznala sem veliko odprtost do marsikaterih vprašanj in podiranje tabujev. Všeč mi je sistemskost, ki je prav gotovo naštudirana, da osvojiš čim več, kar sam ne bi mogel. (Marija)

Sedaj v vsakem človeku vidim božje Stvarstvo in čudež življenja ter brezmejnost. Pri preprostih ljudeh pa se čudim njihovi osebni veri, ki temelji predvsem na tradiciji in molitvi. Študij duhovnosti uravnoveša, saj preko duhovnosti dosežemo umirjenost in občutek, da nismo nikoli sami. Upam, da bom vse to znala še nadgraditi in koristno uporabiti pri svojih aktivnostih v okviru župnije in na sploh. Tu in tam sem spoznala, da ne živim(o) vedno tako, kot govorimo. A to so izzivi za trud, da bi to čim bolj približali. Ostaja mi tudi to, da včasih ni dobro preveč razmišljati. (Marija)