V program sem se vpisala, ker sem zaslutila, da bi mi mogel pomagati pri duhovni rasti. In nikakor nisem razočarana. Program mi je odprl širna obzorja, mi poglobil in na novo osvežil znanje, ki sem ga pridobivala pred 30. leti na TEOF. Prebrala sem precej knjig z duhovnega področja, ki jih sicer ne bi. Vendar ne gre le za znanje. To je vsekakor tudi zelo potrebno in dobrodošlo. Še bolj me navdaja s hvaležnostjo dejstvo, da sem s tem Bogu dovolila, da bolj konkretno vstopi v moje življenje in se po meni konkretno daje tistim, h katerim me pošilja. Tudi preko tega programa me je močneje pritegnil k sebi in mi daje vedeti, da me ima rad. Pa ne le mene, ampak vse. Vsakega. To je tudi eden od posebnih poudarkov, ki se me je zelo dotaknil: občestvena duhovnost. Kot občestvo, kot bratje in sestre potujemo proti Bogu. Poklicani smo priti k njemu skupaj. No, saj to ni pravzaprav nič novega, to že vse vemo, vendar sedaj to bolj zavestno živim in me osrečuje dejstvo, da morem prispevati k skupni svetosti. (s. Aleša)

Pri programu me nagovarjajo odlični profesorji in kvalitetna predavanja. Prav tako pester izbor študijskih vsebin, ki pokriva vsa življenjska področja, saj se tudi duhovnost celovito dotika konkretnega življenja vsakega človeka. Zelo dragoceni so štirje praktično-izkustveni vikendi, ki poleg vseh potrebnih znanj prinašajo tudi dovolj praktičnih vaj in prvih izkustev vodenja manjših skupin, uvajanja drugih v duhovnost ipd. Vzpodbuden je tudi prijazen in spodbujajoč odnos profesorjev do udeležencev programa ter močna povezanost in medsebojna podpora pri duhovni rasti vseh v študijski skupini. (Marika)

Vsi profesorji, zbrani na tem programu, nam znajo dajati ta žar, to navdušenje, to veselje do raziskovanja. Naučila sem se uživati obrede, razumeti slikarstvo in arhitekturo, se poglabljati v psihologijo, pogledati v živopisano kriminalko starih Judov, dobila sem občutek za pesništvo in globino evangelijev, divjo, obarvano zgodovino, pa še metodiko poučevanja skupin in za povrh še tisto dragoceno čisto duhovnost, ki je v vsakdanjosti ne najdeš., celo ne v vsakdanjosti Cerkve. In odlično družbo. (Barbara)

Izziv je bilo redno pisanje »domačih nalog«. Veliko prebrati in malo napisati ter to vedno znova predstaviti. Se izpostaviti, premagati tremo, povedati svoje mnenje in sprejeti stališča drugih v skupini. Veliko koristnega sem pridobila na področju dela v skupini (zelo dobro je bilo predavanje o skupinski dinamiki). Še vedno me izziva, kako naprej, kako in kje uporabiti pridobljena znanja in izkustva. (Marika)

Svet ponuja vse mogoče vsebine. Zakaj kot kristjan ne bi izbral vsebin iz svojega področja? Program je odprt in preprost, da se ni potrebno nikomur bati, kako bo sodeloval pri tem programu. Program »Duhovnega spremljanja« je zame kot duhovnika po deset letih duhovništva prava poživitev. Vedno sem jaz tisti, ki moram dajati ali pobude, nauke, razlage … Pri tem pa sem jaz deležen tega bogastva in sprejemam. Hkrati se osveži znanje iz fakultete, ob deset letni praksi pa se znanje in vsebine še drugače povezujejo in postavljajo v kontekst. (Ivan)

Moja izkušnja s študijskim programom Duhovno izpopolnjevanje je zelo lepa. Že proti koncu študija na Teološki fakulteti sem se navdušila za duhovnost in izpopolnjevanje na tem področju. Zanima me predvsem duhovno spremljanje. V svoji diplomski nalogi sem pisala o laiku kot duhovnem spremljevalcu, zato vem, da je za to poslanstvo nujno potrebno precej znanja in izkustev. Oboje je mogoče pridobiti prav z univerzitetnim programom Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti.

Prinaša mi osvežitev in duhovno dopolnitev teološkega znanja in mi hkrati nudi dovolj praktičnega izkustva za delo z ljudmi. Znotraj študijske skupine so zelo dragoceni pogovori in različne vaje na duhovno-izkustvenih vikendih.

Zaposlena sem kot pastoralna asistentka na župniji. Tako lahko pri svojem vsakdanjem delu koristno uporabim nova spoznanja in izkustva, še posebej pri vodenju biblične skupine. Zdaj imam več poguma za pastoralno delo z odraslimi, kar se mi zdi zelo pomembno. Še najbolj dragoceno pa je napredovanje na moji osebni duhovni poti. Študijski program Duhovno izpopolnjevanje mi pomaga postajati bolj pokončna kristjanka in pristna pričevalka vere. (Marika)